Personalın işə qəbulu və adaptasiyası şöbəsinin volontyoru (HR Department)